Inligting

Geskiedenis

Agtergrond

Dit was ook so vroeg as 1966 dat planne beraam is vir afstigting van ʼn nuwe skool uit die reeds oorvol Laerskool Saamtrek. Hierdie skool sou geleë wees in ʼn nuwe woonbuurt, La Hoff, wat op daardie stadium uit ʼn paar plotte, woonhuise en weivelde bestaan het. Twee jaar later, op 15 Januarie 1968 is hierdie wens vervul en het die skooltjie La Hoff met 226 leerlinge begin.

Die eerste Waarnemende Hoof was Mnr. G.S. Schultz en die Vise-hoof was Mnr. J.G. Sassenberg; met altesaam 10 leerkragte en een sekretaresse. Die skooltjie was gevestig op ʼn oop stuk veld op die hoek van De Waal en Amandastrate. Dit het bestaan uit 10 tydelike klaskamers, ʼn kunsklas, biblioteekklas en kantore.

Mnr. J.G. Sassenberg is op 29 Junie 1968 aangestel as die eerste permanente hoof. Op 4 Julie 1970 het die skool sy amptelike naam gekry, naamlik Laerskool La Hoff. Op 9 November 1976 is daar oor die skooldrag besluit en die skoolkleure: rooi, swart en ougoud is vasgestel. Die skool se leuse is “Kennis is Vryheid. Op 9 Augustus 1977 het die dag aangebreek en is die nuwe geboue betrek. Teen 26 Mei 1978 vind die amptelike inwyding van die skool plaas.

Prof. Du Toit, destyds adjunk Direkteur van Onderwys, het tydens die geleentheid ʼn gedenkplaat onthul. Na die skielike afsterwe van Mnr Sassenberg is Mnr. S.P. van der Lith aangestel is as die tweede permanente hoof van die skool op 1 Augustus 1987.

Met die bevordering van Mnr. S. P. van der Lith as Superintendent van Onderwys het Mnr J.P. Badenhorst waargeneem waarna Mnr. A.F.W. Behrens aangestel is op 1 April 1997 as die derde hoof van die skool.

 

Skoollied

Daar’s ‘n oproep tot oorwinning uit ons eie Wes-Transvaal.
In La Hoff-skool gaan ons saamwerk aan ons grootste ideaal.
Ons is baie jonk maar ywerig om ons taak hier te verrig
want die kennis bring mos vryheid –
vryheid uit die engte en die vrees, ja vrees.
Skep vir ons ʼn ruimer gees.

Hoogtepunte

Maart 1966
 • Planne vir die afstig van Laerskool Saamtrek word gemaak;
15 Januarie 1968
 • Nuwe Laerskool open sy deure met 266 leerders op die hoek van De Waal en Amandastrate-  Eerste Waarnemende Hoof, Mnr. GS Schultz;
7 Maart 1968
 • Eerste Skoolkomitee word gestig;
29 April 1968
 • Skooldrag vir seuns en dogters word bepaal;
15 Oktober 1968
 • Rugbyveld word aangelê;
13 Desember 1968
 • Neem afskeid van Mnr. GS Schultz;
1 Januarie 1969
 • Eerste Permanente Hoof aangestel, Mnr JG Sassenberg;
6 November 1969
 • Skoolkomitee besluit op leuse: Kennis is Vryheid;
4 Junie 1970
 • Laerskool La Hoff kry sy amptelike naam
19 Junie 1975
 • Tender van Mnre GJ te Baerts (Edms) Bpk word aanvaar vir die bou van die nuwe skoolgeboue;
9 Augustus 1977
 • Nuwe geboue word betrek in Corystraat
26 Mei 1978
 • Amptelike inwyding van geboue;
Junie 1978
 • Ouerkomitee bou motorafdakke;
April 1978
 • Bou van drie tennisbane;
14 Februarie 1981
 • Die paviljoen word ingewy;
Maart 1981
 • Aanbou van drie tydelike klasse;
14 Junie 1983
 • Nog drie tydelike klasse word bygevoeg;
27 Desember 1986
 • Afsterwe van Mnr. JG Sassenberg;
1 Januarie 1987
 • Mnr. JP Badenhorst word aangestel as Waarnemende Hoof;
1 Junie 1987
 • Mnr. SP van der Lith word aangestel as die tweede skoolhoof;
1987
 • Paviljoene vergroot;
Junie 1988
 • Aanlê van die tweede rugbyveld;
16 September 1988
 • Ingebruikneming van rekenaarstelsel vir Skooladministrasie;
2 November 1991
 • Inwyding van Hoofhek en omheining;
1 Januarie 1992
 • Inwyding van 1ste Rekenaarsentrum;
4 Februarie 1995
 • Inwyding van die Sportlosie op Hoffiepark;
1 April 1997
 • Mnr. AFW Behrens word aangestel as die derde skoolhoof;
Junie 2000
 • Inwyding van 2de Rekenaarsentrum;
1 September 2007
 • Aanbou van twee klaskamers;
Augustus 2007
 • Oprigting van 2de Krieketnette;
Augustus 2007
 • Oprigting van spreiligte op Hoffiepark;
Oktober 2009
 • Ingebruikneming van nog twee klaskamers;
Oktober 2011
 • Aanlê van Dreineringstelsel op Hoffiepark.
April 2012
 • Ingebruikneming van nuwe rekenaarsentrum.

Dokumente

Communicator

Omdat kommunikasie vir die skool so belangrik is, word die Communicator-program gebruik. Ons aantal ouers wat van hierdie program gebruikmaak, het ongelooflik gegroei.

Onthou dit kan op meer as een rekenaar gelaai word en gebruik baie min “Internetcap”. Nuwe gebruikers, wanneer die program laai, sal dit soos volg lyk. (Sien skermdruk) Hierdie kommunikeerder sal eenkeer per dag verskyn wanneer u, u rekenaar aanskakel vir die dag.

Wanneer u dit toemaak kan dit weer oopgemaak word deur net op die ikon op die “Desktop” te kliek. Ons kan dit ook vanaf die skool aktiveer om oop te maak indien u dit toegemaak het.

Klik om te vergroot

communicator
 

Hoe werk die Communicator?

OOGWINK

Hierdie skakel laat u toe om die Nuus en Kalender met een oogopslag te sien. Wanneer die muis oor die nuus geskuif word kan nuus gelees word. U kan selfs daarop kliek om die nuus of kalender oop te maak.

NUUS

Hier kan die Nuus/huiswerk apart gelees word.

KALENDER

Hier kan die kalender besigtig word vir elke maand apart en selfs vooruit.

FOTO’S

Hier kan foto’s besigtig word.

KONTAKTE

Al die nodige kontakbesonderhede van die skool is hier te vind.

BRONNE

Hier laai die skool belangrike dokumentasie soos omsendbriewe, huiswerktake, roosters, ens.

BESONDERHEDE

Indien enige besonderhede van u verander word, dit hier voltooi en aan die skool gestuur. Voltooi slegs as iets verander.

VERTEL IEMAND

Indien u vir oupa of ouma of ‘n geskeide ouer is, kan hierdie program ook aan hulle gestuur word. So word hulle ook op hoogte gehou.

VERPERSOONLIK

Hier kliek u net die graad en aktiwiteite waaroor u nuus wil ontvang. Hierdie spasie word aangewend om inligting na u te stuur wat ons aktiveer al is die program op u rekenaar toegemaak.

Waar Elkeen Saakmaak