Bordkryt

Skoolure

 • Maandae tot Vrydae (Begin / Verdaag)

  Graad R – 7: 07:30 – 13:30

 • Pouses

  17 minute

 • Laaste dag van ‘n kwartaal

  07:30 – 10:30

Skooldrag

Somersdrag vir dogters vanaf Graad 1 tot 7:

 • Skoolrok: Die lengte van die skoolrok / romp mag nie minder as 5cm bo die knie wees nie, m.a.w. die onderkant van die skoolrok / romp moet ongeveer wees waar die middelvinger raak as die arm en hand na onder gestrek word.
 • Skoene: Plat swart skoolskoene met ʼn bandjie oor die voet word die heel jaar gedra. Skoene met dik rubbersole word nie toegelaat nie. Leerders vanaf graad 1 tot 4 word aangemoedig om kaalvoet skooltoe te kom.
 • Sokkies: Sokkies mag net een of twee keer omgevou word.
 • Skooltrui: indien koel
 • Broekie: Geen ski pants mag onder die skoolrok gedra
  word nie.

Wintersdrag vir dogters vanaf Graad 1 tot 7:

 • ʼn Skoolsweetpakbroek, rooi gholfhempie, grys skoolkouse en oorwegend WIT tekkies. Indien baie koud kan ʼn trui met of sonder die skoolsweetpakbaadjie aangetrek word. Dogters mag slegs rooi, swart of geel strikkies in hul hare dra.
 • GEEN bont truie, serpe, musse of baadjies sal toegelaat word nie en daar word van leerders verwag om die volledige skooldrag soos voorgeskrywe, te alle tye te dra.
 • Nuwe mode tekkies met dik sole bv. “Spice” tekkies is ontoelaatbaar.
 • Truie en baadjies se moue mag nie opgestoot word nie.
 • Die moue van oortrektruie mag nie oor die hande hang nie.
 • Geen ander kleure truie of baadjies word toegelaat nie.
 • Slegs swart serpe en swart handskoene word toegelaat.

Sportdrag vir dogters:

 • Skoolsweetpak
 • Atletiek: Skoolatletiekhempie en swart Polly Short.
 • Netbal: Skoolnetbaldrag.
 • Tennis: Skoolgolfhempie en swart geplooide rompie.
 • Landloop: Skoolatletiekhempie, swart Polly Short, en of Skoolsweetpak of Noordwessweetpak.

Somersdrag vir seuns vanaf Graad 1 tot 7:

 • Broek: Graad 1 tot 6 dra ʼn kort grys broek en Graad 7 ʼn grys langbroek.
 • Hemp: Grys kortmouhemp. ʼn Das is verpligtend indien dit ʼn langmouhemp is.
 • Kouse: Grys skoolkouse
 • Skoene: Die voorgeskrewe skoolskoen is swart wat met skoenveters toegeryg word waarvan die sool nie dikker as 3cm is nie. Geen stewel tipe skoen mag gedra word nie en geen gekleurde skoenveters mag gedra word nie.
 • Skoolsweetpakbaadjie

Wintersdrag vir seuns vanaf Graad 1 tot 7:

 • ʼn Skoolsweetpakbroek, rooi La Hoff gholfhempie, grys skoolkouse en oorwegend WIT tekkies. Indien baie koud kan ʼn trui met of sonder die skoolsweetpakbaadjie aangetrek word.
 • GEEN bont truie, serpe, musse of baadjies sal toegelaat word nie en daar word van leerders verwag om die volledige skooldrag soos voorgeskrywe, te alle tye te dra.
 • Nuwe mode tekkies met dik sole bv. “Spice” tekkies is nie toelaatbaar nie.
 • Geen baadjies van ander kleur mag gedra word nie.
 • Truie en baadjies se moue mag nie opgestoot word nie.
 • Die moue van oortrektruie mag nie oor die hande hang nie.
 • Geen ander kleure truie of baadjies word toegelaat nie.
 • Slegs swart serpe en swart handskoene word toegelaat.

Sportdrag vir seuns:

 • Skoolsweetpak.
 • Atletiek: Skoolatletiekhempie en swart Polly Short.
 • Rugby: Skoolrugbytrui en swart rugby broekie.
 • Tennis: Skoolgolfhempie en wit tennisbroekie met sakke.
 • Krieket: Skoolgolfhempie, wit kortbroek en krieketkouse verkrygbaar by die skool. Swart skoolsweetpakbroeke kan vir kolfwerk gebruik word indien die hele span daarmee geklee is.
 • Landloop: Skoolatletiekhempie en swart Polly Short.

Klerebank:

Die skool beskik oor ʼn volledige klerebank wat tydens skoolure
oop is.

Nasorgsentrums

 • Hoffie Proffie Nasorgsentrum (Graad R)

  Tariewe is op navraag beskikbaar by die kantoor.

  Kontakpersoon:

  Chantal Viljoen by 082 23 48960

 

 • Satorie Nasorgsentrum (Graad 1 tot 7)

  Tariewe is op navraag beskikbaar by die kantoor.

  Kontakpersoon:

  Elsje Erasmus by 082 234 8960

Snoepie

Snoepietye

 • Die snoepie van die skool is oop gedurende beide pouses asook in die namiddae met sportgeleenthede.
 • Etes wat aangebied word.
 • Spyskaart en pryse van etes word weekliks op die Weekprogram aangedui.
 • Kontakpersoon: Marieta by 082 234 8960

Rade

Die gedagte dat verantwoordbare leierskap gegrond is op die Bybelse begin­sels van diens tot God en die naaste- behoort beklemtoon te word in die ontwikkeling van die verstandhouding dat niemand ‘n leier kan wees nie, tensy hy ook bereid is om ‘n volgeling te wees. Alhoewel leerderleiers hul portuur­groep lei, word hulle weer deur die hoof gelei, wat op sy beurt weer ‘n volgeling is. So kring dit uit sodat almal primêr onder die heerskappy van God is.

Waar leerderleiers doelmatig by skoolaktiwiteite betrek word, lewer hulle ‘n positiewe bydrae om ‘n gesonde skoolklimaat te skep. Hoe meer leiers betrek word, hoe groter is die invloed op die positiewe verwerkliking van die gestelde skool-en- aktiwiteitsdoelwitte.

Die volgende rade bestaan:
 • Leerlingraad
 • Saalraad
 • Kleuterraad
 • Tegnologieraad

Hulpsentrum

 • Spraakterapeut: Renata Vermaas
 • Arbeidsterapeut: Nelda Pieterse
 • Ortodidaktikus: Peet Buys
 • Graad 4 Huiswerk-Hulplyn: Skakel 082 234 8960.
  Funksioneer vanaf 17:00 tot 06:00.

Oueraande

 • Eerste kwartaal

Die eerste oueraand word vroeg in Januarie gehou. Dit neem gewoonlik die vorm aan van ‘n algemene byeenkoms waar ons met u gesels oor die algemene sake wat betrekking het op die skool en die personeel word aan u voorgestel. Daarna word die klasverteenwoordigers verkies. U kry dan ook die geleentheid om enkele probleme met die personeel te bespreek.

 • Tweede kwartaal

Grondslagfase: Graad R-3 se rapporte van einde eerste en tweede kwartaal word persoonlik aan die ouers uitgedeel.

Intersenfase: Oueraand word ongeveer twee weke nadat die skole heropen het, gehou. Die skoolsaal word so ingerig dat ouers hul kinders se rapporte daar kan kom afhaal en kan gesels oor enige akademiese probleem.

 • Derde kwartaal

Die oueraand vind plaas net soos bogenoemde behalwe dat spesifieke leerders se ouers genooi word.

Studiegidse

Alle leerders vanaf Graad 4 ontvang jaarliks ʼn gratis Studiegids.

 

Spesifieke reëlings t.o.v. die studiegidse:
 • Leerders mag net hierdie studiegids gebruik en nie ander tipes in die handel nie;
 • Die studiegids moet elke dag na die skool gebring word;
 • Studiegidse moet oorgetrek wees en leerders mag dit nie as ‘n rofwerkboek gebruik nie;
 • Alle huiswerk wat ontvang word sal ingeskryf word by die dag voor dit voltooi moet wees;
 • Ouers/voogde moet die eerste twee bladsye se inligting self voltooi;
 • Studiegidse dien as kommunikasiemiddel tussen u en die skool, d.w.s. u is verplig om die gids by elke dag se huiswerk te parafeer;
 • Alle geskrewe toetse se uitslae sal ook in die studiegids deur die leerders self voltooi word waarna u dit parafeer;
 • Algemene notas agter in die boekie is slegs vir die onderwyser en/of hoof se gebruik;
 • Ouers moet hul kinders se handboeke wat ontvang is agter in die studiegids invul;
 • Alle afwesighede moet deur ouers agter in die gids ingevul word sodra die leerder weer terug is by die skool.

Erkenningsfunksie

Hierdie funksie vind jaarliks in November plaas waartydens feitlik al die leerders van die skool erkenning ontvang vir prestasies binne- en buite skoolverband.

Studiemetodes

Waar Elkeen Saakmaak