Hoffie Proffie

Vroeë Kinderontwikkeling Sentrum (Graad R)

 

Wat word aangebied (Caps)

‘n Goedgebalanseerde dagprogram word aangebied volgens die nuutste kurrikulum – (CAPS) wat daarop ingestel is om die Graad R-leerders in hul totaliteit te ontwikkel. Die kurrikulum is verdeel in drie afdelings naamlik – Huistaal (Afrikaans), Wiskunde en Lewensvaardigheid. Graad R-leerders word blootgestel aan soveel as moontlik kinestetiese en 3-Dimensionele leerervaringe wat in hierdie fase noodsaaklik is.

Dagprogram

 • Aankoms en vryspel
 • Onderwysgerigte aktiwiteit.
  (Opening, Register, Nuus en Temabespreking)
 • Visuele kuns
  (Skeppende kuns)
 • Uitvoerende kuns
  (Musiek, dans en drama)
 • Opruim en Toiletroetine
 • Verversings
 • Vryspel buite
 • Opruim en Toiletroetine
 • Onderwysgerigte aktiwiteit
  (Musiek,Wetenskap,Persepsie en Groot Motoriek)
 • Onderwysgerigte aktiwiteit
  (Wiskunde,Huistaal en Lewensvaardighede)
 • Storietyd
 • Vertrektyd

Uitstappies en besoeke

Drie groot kleuterdae word aangebied by die skool waarheen al die omliggende kleuterskole uitgenooi word. Die Graad R-leerders word eenmaal per jaar op ‘n amptelike uitstappie geneem. Die busvervoer van hierdie uitstappie is gratis.

Konsert

Die Graad R-leerders kry elke jaar die geleentheid om vir hul ouers ‘n konsert op te voer en hulle kry ook hul “Graad” tydens die spoggeleentheid deur die skool aangebied.

Sportaktiwiteite

Leerders kan op ‘n vrywillige basis deelneem aan die volgende aktiwiteite wat gratis aangebied word:
 • Welpie-rugby
 • Vlindertjie netbal
 • Redenaars
Leerders kan ook teen ekstra fooie  aan die volgende aktiwiteite deelneem:
 • Playball
 • Krieketakademie
 • Tennis
 • Kindermuzik
 • Beaux-Arts
 • Freulelee Musiekskool
 • Trompoppies

e-Kleuterklubkoerantjie

Die La Hoff kleuterblad verskyn drie keer per jaar en word uitgereik aan ons skool se Graad R leerders en aan alle leerders by privaat kleuterskole.

Dit vertel gewoonlik van ‘n belangrike gebeurtenis wat by Laerskool La Hoff plaasgevind het en bevat inligting oor skoolgereedheid en die ontwikkeling van Perseptuele vaardighede.

Daar verskyn ook take wat deur die leerders uitgevoer kan word om skoolgereedheid  te bevorder. Soms word hierdie take vervang met interessante kompetisies waar leerders allerhande oulike pryse kan wen.

Kleuters wat belangstel in kleuterklublidmaatskap, kan aansluit. Hulle ontvang dan ‘n klubkaart wat vir een jaar geldig is. Klublede word gelukgewens met hul verjaarsdae en word outomaties ingesluit by die jaarlikse trekking wat aan die begin van elke nuwe skooljaar, tydens die eerste oueraand gedoen word.

Kostes

Skakel die kantoor by 082 234 8960 vir die nodige inligting.

Waar Elkeen Saakmaak