Skooladres

H/v Cory- en Sangirostraat, La Hoff, Klerksdorp

KONTAKBESONDERHEDE

018 468 2471

Skoolure

Ma - Do: 07:20 - 13:30Vr: 07:20 - 13:00

Inskrywings

Inskrywings

Die oorspronklike inskrywingsvorm moet vir elke nuwe leerder voltooi word.

Inskrywings word aanvaar vanaf Maart tot Desember.

Afskrifte van die volgende dokumente moet ingedien word:

  • Leerder se geboortesertifikaat
  • Ouers se identiteitsdokumente
  • Kliniekkaart
  • Oorplasingsbrief van vorige skool (indien van toepassing)
  • Bewys van adres
  • Mediesefondskaart (indien van toepassing)
  • Vorige rapport

Die inskrywingsfooi beloop R860 wat in Januarie die eerste maand se skoolfonds afgetrek word. LET WEL: Inskrywingsfooi word slegs terugbetaal aan ouers wat verhuis na ‘n ander dorp (bewyse word benodig).

Skoolfonds vir 2021 beloop R860 per leerder per maand.

Die leerder se plek is eers bevestig sodra die inskrywingsfooi, nodige dokumente en volledige inskrywingsvorm ontvang is.

Stoor die dokument op u rekenaar, vul dit elektronies in en stuur asb ‘n e-pos aan admin@lahoff.co.za met die voltooide vorms en nodige afskrifte soos bo genoem.

U aansoek is eers suksesvol, sodra u ‘n bevestigende
e-pos vanaf Laerskool La Hoff ontvang het.
LET WEL: Kontak eers die kantoor by 018 468 2471 voordat u, u aansoek instuur, aangesien sommige grade se maksimum getal leerders vinniger bereik word.
Laerskool Lahoff inskrywings

Lahoff © 2021. All rights reserved.