Skooladres

H/v Cory- en Sangirostraat, La Hoff, Klerksdorp

KONTAKBESONDERHEDE

018 468 2471

Skoolure

Ma - Do: 07:20 - 13:30Vr: 07:20 - 13:00

Inskrywings

Inskrywings

Die oorspronklike inskrywingsvorm moet vir elke nuwe leerder voltooi word.

Inskrywings vir die volgende jaar word slegs
aanvaar vanaf Maart tot Desember.

Afskrifte van die volgende dokumente moet ingedien word:

  • Leerder se geboortesertifikaat
  • Ouers se identiteitsdokumente
  • Kliniekkaart
  • Oorplasingsbrief van vorige skool (indien van toepassing)
  • Bewys van adres
  • Mediesefondskaart (indien van toepassing)
  • Vorige rapport

Die inskrywingsfooi beloop R900 wat in Januarie die eerste maand se skoolfonds afgetrek word. LET WEL: Inskrywingsfooi word slegs terugbetaal aan ouers wat verhuis na ‘n ander dorp (bewyse word benodig).

Skoolfonds vir 2022 beloop R900 per leerder per maand.

Die leerder se plek is eers bevestig sodra die inskrywingsfooi, nodige dokumente en volledige inskrywingsvorm ontvang is.

NEEM ASB KENNIS:
Gr 1 – 3 is REEDS vol vir 2023.

Inskrywings word tans slegs deur die skoolkantoor behartig. Indien u steeds wil gebruik maak van ‘n elektroniese vorm, skakel asb eers die skoolkantoor om te hoor of daar nog plek is in die spesifieke graad/grade. ‘n Elektroniese vorm sal dan vir u persoonlik ge-epos word.

Die onderstaande skakel sal dus geen vorm oplewer nie.

Stoor die dokument op u rekenaar, vul dit elektronies in en stuur asb ‘n e-pos aan admin@lahoff.co.za met die voltooide vorms en nodige afskrifte soos bo genoem.

U aansoek is eers suksesvol, sodra u ‘n bevestigende
e-pos vanaf Laerskool La Hoff ontvang het.
LET WEL: Kontak eers die kantoor by 018 468 2471 voordat u, u aansoek instuur, aangesien sommige grade se maksimum getal leerders vinniger bereik word.
Laerskool Lahoff inskrywings

Lahoff © 2022. All rights reserved.