Skooladres

H/v Cory- en Sangirostraat, La Hoff, Klerksdorp

KONTAKBESONDERHEDE

018 468 2471

Skoolure

Ma - Do: 07:20 - 13:30Vr: 07:20 - 13:00

Personeel en Beheerliggaam

Personeel en Beheerliggaam

Laerskool La Hoff beskik oor ervare en goedopgeleide personeel.

Vir elkeen van die personeel is dit van die uiterste belang om hulle beste te lewer en sodoende die opleiding en opvoeding van leerders van La Hoff tot hul allerbeste te ontwikkel.

Ons sien onderrig as deel van opvoedende onderwys. Elke leerder maak saak en moet volgens sy/haar vermoë presteer. Slegs aktiwiteite wat sal bydra tot die positiewe vorming en ontwikkeling van leerders word by ons skool aangebied. In ons klaskamer geniet basisvaardighede en inoefening prioriteit. Ons maak gebruik van die kurrikulum soos voorgeskryf deur die Onderwysdepartement. Die aanbieding word aangepas sodat dit uniek en spesiaal aan ons skool is. Die volgende vakke word aangebied soos per elke fase:

Grondslagfase (Gr R tot 3)

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal (vanaf Gr 1), Wiskunde, Lewensvaardighede en Tswana (vanaf Gr 1).

Intermediêrefase (Gr 4 tot 6)

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Natuurwetenskap en Tegnologie, Sosiale Wetenskappe en Lewensvaardighede.

Seniorfase (Gr 7)

Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde, Natuurwetenskap, Sosiale Wetenskappe, Lewensoriëntering, Ekonomiese Bestuurswetenskap, Tegnologie en Kuns en Kultuur.

Mnr Anton Smith
Anton Smith
Mnr André Ouwencamp
André Ouwencamp

Departementshoofde

Mev Orne Bruwer
Orne Bruwer
Mev Marika Schreuder
Marika Schreuder
Mnr Ben Steyn
Ben Steyn
Mnr Johan Wessels
Johan Wessels

Akademiese personeel:

Grondslagfase

Janine Roux
Janine Roux
Gr RR
Chantal Fourie
Chantal Fourie
Gr R
Simone Breedt
Simoné Breedt
Gr R
Emma Kleynhans
Gr R
Martie Lotz
Martie Lotz
Gr R
Amri van Jaarsveld
Amri van Jaarsveld
Assistent
Hybrie Breedt
Assistent
Mariette Jordaan
Mariette Jordaan
Gr 1
Hester Vos
Hester Vos
Gr 1
Leonie Moolman
Leonie Moolman
Gr 1
Madelein Badenhorst
Gr 1
Amé Kruger
Amé Kruger
Gr 2
Altasha Janse van Rensburg
Gr 2
Stephanie Cilliers
Stephanie Cilliers
Gr 2
Michelle Coetzee
Michelle Coetzee
Gr 2
Karlene Venter
Karlene Venter
Gr 3
Petro Fouche
Petro Fouche
Gr 3
Mev Orne Bruwer
Orné Bruwer
Gr 3
Isabel White
Isabel White
Gr 3

Intermediêrefase

Marno Hasenjager
Marno Hasenjager
Gr 4
Jansie Snyman
Jansie Snyman
Gr 4
Sharia Woest
Gr 4
Jomari Myburgh
Gr 4
Beatrix-de-Klerk
Beatrix de Klerk
Gr 5
Brenda Kock
Brenda Kock
Gr 5
Christiaan Oberholzer
Christiaan Oberholzer
Gr 5
Lizelle-de-Klerk
Lizelle de Klerk
Gr 5
Karin Wessels
Karin Wessels
Gr 6
Mike van Rooyen
Mike van Rooyen
Gr 6
Luhenca Prinsloo
Luhenca Prinsloo
Gr 6
Antonie Smit
Antonie Smit
Gr 6

Seniorfase (Gr 7)

Elize Cloete
Elize Cloete
Gr 7
Alex Beukes
Alex Beukes
Gr 7
JoRina Jonker
JoRina Jonker
Gr 7
Rudolph Heymans
Rudolph Heymans
Gr 7
Pieter Prinsloo
Assistent

Administratiewe personeel:

Chantal Viljoen
Chantal Viljoen
Jakkie Nortje
Jakkie Nortje
Zinaida Theron
Zinaida Theron
Hettie Potgieter
Hettie Potgieter
Elize-van-Zyl
Elize van Zyl
Tanya Swanepoel
Tanya Swanepoel

Sielkundige:

Marlise Jordaan

Nasorg:

Berinta Naude
Bertina Naude

Terreinpersoneel:

Deon Viljoen
Deon Viljoen
Terreinwerkers

Daniël Khasane, Isaac Khumolo, Joseph Qotwana, Anna Mokgosi, Norah Modutuane

Beheerliggaamlede:

Laerskool La Hoff beskik oor ‘n ervare en bevoegde Beheerliggaam wat in 2018 verkies is.
Hierdie span werk nou saam met die skoolhoof en personeel van die skool. Onder hulle
bekwame leiding en motivering word projekte suksesvol aangepak en voltooi.

Mnr Robert Marcus
Robert Marcus
Mnr Bernus Niemand
Bernus Niemand
Mnr Michael Kromhout
Michael Kromhout
Mev Marika Schreuder
Marika Schreuder
Mnr Anton Roux
Anton Roux
Mev Ilse Geldenhuys
Ilse Geldenhuys
Mnr Callie van Niekerk
Callie van Niekerk
Mnr Anton Smith
Anton Smith
Mnr André Ouwencamp
André Ouwencamp
Mnr Ben Steyn
Ben Steyn
Elize-van-Zyl
Elize van Zyl

Lahoff © 2020. All rights reserved.